Stålskrot

Stålskrot

Återvunnet stål sparar energi

Visste du att vi kan spara 75 procent energi genom att tillverka stål från återvunnet material istället för att utvinna den från järnmalm? Stål är världens mest återvunna material, och ungefär hälften av det som tillverkas kommer från återvunnet järnskrot. Genom att regelbundet återvinna vårt gamla skrot hjälps vi åt att ta steget mot ett mer miljövänligt och resurseffektivt samhälle.

Sälj ditt stålskrot till oss

Som privatperson är man ofta medveten om att det finns återvinningscentraler dit man åker för att lämna sitt skrot. Det är färre som vet om att det även går att få betalt för sitt stålskrot. Men hos oss på Lindbergs kan du faktiskt lämna in ditt skrot och få ersättning för det — ungefär som när du pantar flaskor. Det kan därför vara värt att kolla igenom förrådet eller garaget och rensa ut sådant som inte längre kommer till användning och lämna det hos oss.

Vi tar vi emot stålskrot från både privatpersoner och företag. Efter att materialet kommit in till oss sorteras och analyseras det för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Därefter skickas det till smältverk där produktionen av den nya råvaran påbörjas. Tre dagar efter att du lämnat ditt skrot hos oss har du pengarna på ditt konto. Du får betalt efter marknadspriset som varierar dag för dag beroende på London Metal Exchange — det vill säga råvarubörsen för metaller.

Vanliga former av stålskrot

Stålskrot finns exempelvis i plåt och armering, men även gjutjärnsgrytor eller grindar kan höra till kategorin stålskrot. Genom att rensa ut sådant som inte länge kommer till användning och lämna det till oss kan dina gamla prylar komma att återanvändas, och vi sparar då på jordens resurser — samtidigt som du får pengar för det.

Lindberg & Son AB – köper, säljer och återvinner stål och stålskrot i- och runt Stockholm, Södertälje, Forsbacka och Anderstorp.