Stålets ansikte

Stålets ansikte

Utställningen uppfördes utanför Tekniska Museet i Stockholm maj 1997 till Jernkontorets 250- årsjubileum.

Stålets Ansikte byggdes upp som en utomhusutställning visande några exempel över vad stål betyder i det moderna samhället. Inne i muséet visades en utställning över modern stålframställning.

Lindbergs fick 2004 uppdraget att skrota utställningen, vi valde att återuppföra den på eget initiativ i Forsbacka på vår återvinningsanläggning.

Forsbacka som gammal stålbygd personifierar på detta sätt kretsloppet, inom en radie på 300 meter, genom:

  • Forsbacka Stiftelsens museum över stålframställning
  • Stålets Ansikte – utställningen (Moderna stålprodukter i samhället)
  • Gruvan ovan jord, Lindbergs återvinningsanläggning som återför skrot till stålverken för omsmältning och därmed sluter kretsloppet.

Här kan du öppna och läs hela broschyren 'Stålets ansikte'

PDF