Skrothandelsutredningen

Skrothandelsutredningen

Lindberg & Son AB var först i Sverige med att ta bort kontanter/checkar och postväxlar som betalningsmedel för skrot och sekundärråvara. Idag sker de flesta transaktioner och betalningsströmmar digitalt. Uppskattningsvis 99% av allt material kommer från industrin/ infrastrukturprojekt eller utrangeringar där ett företag står som avsändare. Att betala Skanska, NCC, Scania eller Volvo miljonbelopp kontant för material låter precis lika absurd som det är.

Allt material som ett företag säljer bör faktureras och betalas via banköverföring. Det minimerar arbetsmiljörisken och risken för penningtvätt mm.

Den ytterst lilla mängd material som en privatperson kan äga bör betalas via banköverföring.

Idag har de flesta invånare ett bankkonto. De som ev saknar bankkonto eller propsar på kontant betalning är precis definitionen på de affärer vi avstår med ett leende.

Tas kontanter/checkar och postväxlar bort som betalningsmedel skapas samtidigt spårbara transaktioner. Lindberg & Son antog att de kriminella som säljer stulen råvara ej vill ha en spårbar transaktion. Vi kräver även att skrotinköpande verksamheter som vi gör affärer med ej använder checkar/kontanter eller postväxlar som betalning.

Vi lyckades genom hårt arbete och lobbyarbete få båda intresseorganisationerna (Svenska

Järn, Återvinningsindustrierna) att anta vår policy kring kontanter/checkar och postväxlar och förbjuda dessa som betalning för skrot och sekundär råvara.

Vi redovisade i samarbete med ÅI och Svenska Järn branschens krav på kontantförbud på näringsdepartementet som fått upp frågan kring skrotstölder.

Detta mynnade ut i Skrothandelsutredningen SOU 2014:72

Vi har hjälp utredaren under hela processen med statistik och information. Utredningen har landat i ett lagförslag som är utmärkt för branschen. Man kriminaliserar betalning med kontanter/checkar samt postväxlar.

Förslaget innebär även anmälningsplikt för handel med skrot. Vi hade gärna sett ett tillstånd för att underlätta granskning av misstänkta handlare av polis.

Under Lindbergs i Media finns ett axplock av debattartiklar och reportage kring vårt arbete med utredningen och branschen.