Skrot

Skrot

Järn- och metallskrot, brett kallat skrot, kommer från gamla eller föråldrade produkter samt material som genereras från nytillverkning. Järnskrot återvinns från bilar, stålkonstruktioner, järnvägsspår, fartyg, lantbruk och andra källor.

Till skillnad från skräp som slängs på soptippen har skrot ett faktiskt värde. Metallpriser är väldigt volatila och skillnaden i t.ex. kopparpriset kan vara flera procent om dagen. Järnskrot priset sätts den första varje månad av JBF, en inköpsorganisation åt Sveriges alla stålverk. När världsmarknaden rör sig mycket kan det bli en höjning eller sänkning av skrotpriset mitt i månaden också.

Använda återvunnet skrot i stället för ny järnmalm ger en dessutom en otrolig påverkan på miljön:

  • 75% energibesparingar
  • 90% besparing i råvaror som används
  • 86% minskning av luftföroreningar
  • 40% minskning av vattenanvändningen
  • 76% minskning av vattenföroreningar
  • 97% minskning av gruvavfall

Lindberg & Son AB – köper, säljer och återvinner skrot i- och runt Stockholm, Södertälje, Forsbacka och Anderstorp.