Lindbergs 1924 – Nutid

Lindbergs 1924 - Nutid

1924 etablerades Lindbergs av Bror R. Lindberg. Han drev tillsammans med sin far verksamheten med kontor och lager i Stockholm. Erik Lindberg i nästa generation utvecklade stålskrothanteringen genom att vara först i Sverige med att anskaffa magnetkranar och hydrauliska storskrotsaxar och plåtpressar. Som familjeföretag i fjärde generationen har företaget successivt byggt ut verksamheten med anläggningar i Forsbacka, Anderstorp och Södertälje. Huvudkontoret ligger i centrala Stockholm på Nybrogatan.

Lindbergs köper järn- och metallskrot grossistmässigt över hela Sverige för leverans till såväl svenska som utländska verk. Med en tradition som ledande företag inom flera branschorganisationer har företagets representanter beträtt en rad förtroendeposter och deltagit i kommittéer och statliga utredningar.

Lindbergs är en länk i det cykliska kretsloppet av järn och andra metaller som möjliggör en hållbar utveckling och inte i onödan tär på jordens icke förnyelsebara resurser. Vi har uttryckt det i vår slogan ”Lindbergs – gruvan ovan jord”.