Länkar

Länkar

Hessels Stål AB

Hessels stål i gävle

www.hesselsstal.se

Nordic Recycling Federation (NRF)

www.nordic-recycling.org

Svenska Järn- och Metallskrothandlarföreningen

www.svenskajarn.se

AB Järnbruksförnödenheter (JBF)

www.jbfab.com

Bureau of International Recycling (BIR)

www.bir.org

Återvinningsindustrierna

www.recycling.se