Koppar

Kopparskrot

Koppar – en värdefull metall

Kanske har du någon gång hört att kopparskrot är eftertraktat på marknaden? Det beror på att koppar används i en stor del av den elektronik vi använder i vår vardag, som till exempel i våra mobiler och datorer. Det är därför troligt att du har produkter hemma som innehåller just kopparskrot. Förutom att koppar återfinns i elektronik finns det även i mer uppenbara produkter, så som hängrännor och kopparrör. Detta är bara några exempel på kopparskrot som du kan få betalt för att lämna hos oss på Lindbergs.

Återvinning är klimatsmart

Genom att återvinna metallskrot sparar vi på jordens resurser. Speciellt eftersom metall i princip kan återvinnas oändligt många gånger. De flesta andra material har ett visst antal cyklar de kan återvinnas, men så är det alltså inte med just metaller. Det är därför viktigt att vi tillsammans hjälps åt med att lämna in kopparskrot som inte kommer till användning, så det kan återvinnas och få nytt liv.

Sälj ditt kopparskrot till oss

De flesta känner nog till att man som privatperson kan lämna in sina gamla saker på en återvinningsstation. Färre är medvetna om att det dessutom går att tjäna pengar på sitt gamla skrot. Hos oss på Lindbergs tar vi emot skrot från både privatpersoner och företag. Vi tycker att det är en självklarhet att man ska få betalt när man är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Om du som privatperson önskar att sälja koppartak eller hängrännor till oss kommer vi att be dig om ursprungshandling eller fotografer från ombyggnation. Detta för att säkerställa var produkterna kommer ifrån.

När materialet kommit in till oss sorteras- och analyseras det för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Därefter skickas det till smältverk där produktionen av den nya råvaran påbörjas. Tre dagar efter att du lämnat ditt skrot hos oss har du pengarna på ditt konto. Metallpriser är väldigt volatila, och hur mycket du får betalt för ditt skrot kan därför komma att variera flera procent från dag till dag. Vi följer dock alltid de priser som bestäms av London Metal Exchange, det vill säga råvarubörsen för metaller, som alltid är det samma i hela Sverige.

Lindberg & Son AB – köper, säljer och återvinner koppar och kopparskrot i- och runt Stockholm, Södertälje, Forsbacka och Anderstorp.