Järn

Järnskrot

En av jordens viktigaste metaller

Visste du att järn är en av jordens viktigaste metaller? Järn finns i nästan alla produkter, men för att kunna sorteras och säljas som just järnskrot behöver det vara rent och utan andra material vidhäftade. Det är viktigt att alla produkter som kan återvinnas säljs till ett skrotföretag eller i sista hand lämnas gratis till återvinningscentraler för vidare försäljning till branschen. På så vis kan vi hjälpas åt att spara på jordens resurser.

Sälj ditt järnskrot till oss

Som privatperson är man ofta medveten om att det finns soptippar eller återvinningscentraler dit man åker för att lämna sina gamla prylar. Det färre däremot känner till är att det även går att få betalt för sitt järnskrot. Men så är det nämligen hos oss på Lindbergs! När du lämnar in ditt skrot hos oss får du ersättning för det, ungefär som när du pantar en flaska. Det kan därför  vara värt att ta en titt i förrådet eller garaget och rensa ut sådant som inte längre kommer till  användning och istället lämna det hos oss — och få betalt för det.

Vi på Lindbergs tar emot järnskrot från både privatpersoner och företag. Efter att materialet  kommit in till oss sorteras och analyseras det för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Därefter skickas det till smältverk där produktionen av den nya råvaran påbörjas. Tre dagar efter att du lämnat ditt skrot hos oss har du pengarna på ditt konto. Du får betalt efter
marknadspriset som alltid är samma för alla stålverk i Sverige.

Återvinning sparar energi

Genom att återvinna våra gamla prylar gör vi stora energibesparingar tillsammans. Om vi lyckas återvinna åtta ton skrot motsvarar det den totala energiförbrukningen för en normalstor villa under ett år.

Lindberg & Son AB – köper, säljer och återvinner ditt järn i- och runt Stockholm, Södertälje, Forsbacka och Anderstorp.