Industri

 

Vi är specialiserade på att ta hand om avfall från den tillverkande industrin och utmärker oss genom att bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer och kunder.

Vår kompetens och materialkännedom är din styrka. Vi har väl inarbetade kanaler för vidareförsäljning av råvaror på världsmarknaden och optimerade transportlösningar.

Med Lindbergs får du en kompetent samarbetspartner för din avfallshantering.