Fragskrot

Fragskrot

Vad är fragskrot?

Fragskrot är kanske ett nytt begrepp för vissa. Frag är järnskrot med andra metaller vidhäftade; det vill säga ett komplext material med flera olika metallsorter som kommer att behöva fragmenteras för att kunna sorteras. Våra förråd och garage är ofta fulla av just fragskrot. Cyklar, stekpannor och verktyg är exempel på produkter som vi ofta använder och sliter ut, och som sedan ska sorteras som fragskrot när det är dags att återvinna dem.

Vi köper ditt fragskrot

Som privatperson är man ofta medveten om att det finns återvinningscentraler dit man åker för att lämna sitt skrot. Det färre däremot känner till är att det även går att få betalt för sitt fragskrot. Istället för att samla alla gamla prylar på hög när de inte längre kommer till användning kan man lämna in dem hos oss på Lindbergs. På så vis kan delar av de gamla prylarna förädlas eller användas igen. Dessutom tjänar du pengar på dina gamla saker när du lämnar in det till oss – vilket innebär att du är snäll mot både din plånbok och miljön.

Återvinning för både privatpersoner och företag

Hos oss på Lindbergs tar vi emot fragskrot från både privatpersoner och företag. Efter att det kommit in till oss analyseras- och sorteras materialet för att säkerställa att det håller hög kvalitet. Därefter skickas det vidare till smältverk där produktionen av den nya råvaran påbörjas. Genom att du lämnar ditt skrot hos oss är du alltså med och ser till att material återvinns istället för att behöva produceras på nytt. På så vis är du med och hjälper till med att spara på jordens resurser. Inom tre dagar efter att du lämnat in ditt skrot har du pengarna på ditt konto. Du får betalt efter marknadspriset som bestäms av inköpsorganisationen JBF, som vanligtvis sätts den första dagen i varje månad. Om världsmarknaden rör sig mycket kan det hända att det förekomma höjningar eller sänkningar av järnskrotspriset även mitt i månaden, men priset är alltid samma för alla stålverk i Sverige.

Genom att återvinna våra gamla prylar gör vi stora energibesparingar tillsammans. Återvinner vi åtta ton skrot motsvarar det den totala energiförbrukningen för en normalstor villa under ett år.

Lindberg & Son AB – köper, säljer och återvinner fragskrot i- och runt Stockholm, Södertälje, Forsbacka och Anderstorp.