Aluminium

Aluminiumskrot

Återvinning sparar mycket energi

Aluminium är ett material som är energikrävande att framställa. Genom återvinning sparar vi 95 procent av energin i jämförelse med vad som krävs att framställa aluminium ur ny malm – och det bästa av allt är att aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst! Återvunnen aluminium finner man bland annat i takplåt, dryckesburkar och flygplan. Det är fascinerande att tänka på att sitt gamla aluminiumskrot kan komma att hamna på en flygplanskropp efter att man återvunnit det.

Sälj ditt aluminiumskrot till oss

Genom att du lämnar in ditt aluminiumskrot hos oss på Lindbergs ser du till att göra en bra sak för miljön, men även för din plånbok. Vi betalar dig nämligen för ditt skrot – ungefär som när du pantar en flaska. Vi tar vi emot skrot från både privatpersoner och företag, och efter att materialet kommit in till oss sorteras- och analyseras det för att säkerställa att det håller en
hög kvalitet. Därefter skickas det till smältverk där produktionen av den nya råvaran påbörjas. Tre dagar efter att du lämnat ditt skrot hos oss har du pengarna på ditt konto. Vi följer alltid de priser som bestäms av London Metal Exchange — det vill säga råvarubörsen för metaller. Metallpriser är dock väldigt volatila och priset på kabelskrot kan därför komma att variera flera procent från dag till dag.

Återvinner åt företag och privatpersoner

Idag är det för många en självklarhet att återvinna sina gamla produkter, och det är viktigare än någonsin att ta vara på det material som går att återvinna. Därför vill vi på Lindbergs erbjuda både privatpersoner och företag möjligheten att få betalt för att lämna in sitt skrot; på så vis hoppas vi kunna locka ännu fler till att lämna in sina gamla prylar till återvinning.

Lindberg & Son AB – köper, säljer och återvinner aluminium i- och runt Stockholm, Södertälje, Forsbacka och Anderstorp.