Stockholm
08-545 666 00
info@lindbergs.se

Pol Primett

Pol Primett

Ett europeiskt sammarbetsprojekt kring metallstölder mellan Bransch, Polis och industri.

www.polprimett.org

Vi representerar svenskåtervinningsindustri på Pol Primett.

Intressant är att den lagstiftning som skrothandelsutredningen föreslår har genomförts i England. Det tillsammans med tillstånd för handel med skrot minskade stölderna på järnvägen med 80%.